Aktive Jugend

(Aktif Gençler)

Hakkımızda

Aktive Jugend (Aktif Gençler), tabi afatlar ve sosyal dengesizliklerden kaynaklanan mağduriyete seyirci kalmak istemeyen, bütün farklılıkları bir kenara bırakarak bir araya gelen, muhtaçları muhtaç bırakmamak için kalpleri titreyen gönüllüler hareketidir. Yönetim ve üyelerimizin farklı ülke insanı olması bizim başlıca özelliklerimizdendir. 

 

KURULUŞ TARİHÇEMİZ

 

Aktive Jugend seneler boyunca düzenli olarak eğitim amaçlı kültür gezileri için buluşan arkadaş toplumundan meydana gelmiştir. Farklı ülke gezilerinde dikkatimizi çeken kültür ve sosyal kalkınmadaki dengesizlikler bize sadece gezinin yeterli olmayacağını anımsattı!. Birşeylerin yapılması gerektiği hakkında ittifak edildi. Bunun üzerine konsept çalışmasına başlandı. Konsept gereği kurulan gençlik derneği kısa zamanda gençlerin büyüklerine kapı açmasıyla,  muhtaçlara yardım elini uzatan bir dernek haline geldi.  

Konfücyüsün „Küçük bir mum yakmak, karanlığı lanetlemekten daha iyidir“ sözü ile yola çıkan bu hareket yeryüzünde muhtaç kalmayana kadar aktifliğini devam ettirmeye kararlıdır. Derneğimiz 2006 senesinde resmi statüye geçerek hizmete başlamıştır.

HEDEFLERİMİZ

 

Ortak projeler ile gençlerimizin sorumluluk bilinciyle eğitilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunlar içerisinde eğitim, tolerans, ve duygudaşlık gibi konular ön planda bulunmaktadır. Hedeflerimizi sırf yurt içi projeler ile değil, bilhassa yurt dışında kalkınma yardımlarıyla gerçekleşmelerini arzuluyoruz. Amacımız geçici ve sınırlı yardımlar sağlamaktan çok, toplumun kalkınmasını sağlayan sistemler kurabilmektir.

 

Faaliyetler

  • Seçilmiş bölgelerde kalkınma projeleri

  • Acil Yardım (Tabi afat veya savaşta  madur olanlara)

  • Kermesler (Gelirinin tamamı  muhtaçlar içindir)

  • Bilgilendirme Standları

  • Geziler

  • Eğitim faaliyetleri

1,805 milyon insan açlık sınırının altında hayatta kalma mücadelesi vermektedir 

1. Eğitim

Eğitim doğal bir insan hakkıdır. Bu sebep ile Aktive Jugend yurt içi öğrenci eğitimini ek dersler ile desteklemektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerine, mezunlara ve meslek eğitiminde bulunanlara irtibatta bulunup, kendilerinin öğrencilere birer danışman, eğitmen ve sosyal faaliyetlere teşvik olmalarını amaçlıyoruz. Gelişmemiş 3. dünya ülkelerinde yaşayan milyonlarca çocuk, fakirlik ve eksik alt yapıdan dolayı okula gidememektedirler.  Bu nedenle Aktive Jugend olarak bu ülkelerde okullar inşaa edip, fakir çocuklarında  okula gitmeleri sağlanacaktır.  Ayrıca imkanı olmadığı için çocuğunu okula gönderemeyen ailelere maddi destek sağlanacaktır. Bütün bunlar en fakir ülkelerde bütçemiz dahilinde organize edilecektir. Eğitim düzeyi yeterli ulmayan ülkelerdeki zeki talebelerin gelişmiş ülkelerde eğitimlerini tamamlamaları için burs imkanı oluşturulacaktır. 

 

2. Beslenme ve Sağlık

Özellikle afrikada, beslenme ve sağlık birbirinden ayrılmayan iki ana konulardır. Unicefin 2014 statistiğine göre dünyada 6,3 milyon çocuk beş yaşına ulaşamadan hayatını kaybediyor. Aktive jugend  olarak gelişmemiş ülkelerde yerel tıp alt yapısına alet, ilaç  yardımı yapılacak ve muhtaçlara gıda paketleri ile destek verilecektir.

 

3. Su

Temiz suya ulaşmak, dünyanın her yerinde tabii durum değildir. Bilhassa afrika ve asyanın kırsal bölgelerinde yüz milyonlarca insan sularını ırmaklardan, göllerden veya temiz olmayan su kuyularından  temin etmek zorundalar. Caritas internasyonal günde 10.000 insanın kirlenmiş sudan hastalanarak öldüğünü söylemekte. Aktive jugend olarak su projeleri ile insanlığa hizmet verilecektir. Projenin muhtevası bulunan bölgeye göre organize edilecektir.   

“Dünyada mutlu olmak, aldığından fazla vermekle olur.

(Leo Nikolajewitsch Count Tolstoy)

Aktive Jugend ve Su Projeleri

Kısa Kısa

🔸Su, canlıların yaşamlarını sürdürmesi için oksijenden sonra en önemli maddedir. 

🔸Temiz suya ulaşmak, dünyanın her yerinde tabii durum değildir. Bilhassa afrika ve asyanın kırsal bölgelerinde yüz milyonlarca insan sularını ırmaklardan, göllerden veya temiz olmayan su kuyularından temin etmek zorundalar. 

🔸Yapılan araştırmalar günde 10.000 insanın kirlenmiş sudan hastalanarak öldüğünü gündeme getirmiştir. 

🔸Su kuyuları, insanlar için bir hayat, yaptıranlar için Sadakayı cariyedir. 

🔸Su kuyuları fabrikada seri üretilen mal olmadığı gerçeği bilinmelidir.

🔸Erişim, derinlik, emek ve teknik malzeme farklılığı, fiyatlara yansımaktadır.

🔸Su kuyuları için garanti vermemekle birlikte suyun devamlı çıkma ihtimali olan yerlerde kuyu kazılmasına itina göstermekteyiz. 

🔸Su kuyuları derneğimizde gönüllü çalışan kardeşlerimizin bulunduğu bölgelerde yapıldığı için, herhangi bir arızada tamiri derneğimiz tarafından yapılacaktır (Şu ana kadar yapılan kuyulardan arıza haberi almadık).

-----------------

♦️Somali

Kuraklıkların neticesinde şehir etrafına yerleşip, hayatta tutunmaya çalışan birçok insan toplulukları var, genelde bu yerlerde su kuyuları açmayı tercih etmekteyiz. Kuyular geleneksel insan gücü ile kazılıp, beton silindirlerle toprak kayması önlenmekte, 8-16 m arasında suya erişilmektedir. Su çıkarmak kova ile veya Solar pompalı donanımla çıkarılmaktadır.

🔹🔹Kuyu Fiyatı; Derinlik: 8 - 16m Kova ile su çıkarılmakta: 1700 - 2000€

🔹🔹Kuyu Fiyatı; Derinlik 8-16m Su deposu, Solar sistem ve çeşme: 5750€

-----------------

♦️Bangladeş  


Bangladeş genelinde suların fabrika atıklarından kaynaklanan zehir ihtiva etmesi, içme su sorununu gündeme getirmiştir. Kaliteli suların derinden çıkması gerçeği karşısında sadece derin su kuyuları açmaktayız. Zeminde taş ve kayanın bulunmaması, 300 metreye kadar geleneksel sondaj sistemi ile kısa zamanda gerçekleşmektedir.

🔹🔹Kuyu Fiyatı; a) 250m - 300m derinlikte El pompalama sistemi, fiyatı: 1000€

🔹🔹Kuyu Fiyatı; b) 150m- 200m derinlikte Elektrikli pompa sistemi, fiyatı 1000€

🔹🔹Kuyu Fiyatı; c) 250-300m Cami ve Medrese için, Elektrikli pompa, depo ve Çeşme: 2500€

--------------------

♦️Afganistan


Dar gelirli ailelerin çoğunlukta olduğu yerleşim bölgelerinde açtırmayı planlamaktayız. Tecrübelerimiz, Zeminin sert olması su kuyularının açılmasını zorlaştırmaktadır. Firmalar genelde kaç metreden su çıkarırsa ona göre fiyat belirlemektedir.

🔹🔹Kuyu Fiyatı; 30m ile 100m derinlikte El-Pompalı: 400 - 1200.-€

--------------------

🔸Liste haricinde, ihtiyaç olan yerler sosyal medyada ilan edilecektir.

🔸Kuyular yapılırken ve yapıldıktan sonra fotoğraf ve video çekimi kuyu sahibi ile paylaşılır.

🔸İsim levhası fiyata dahildir. 

🔸Yaptıranların isimleri prensip gereği sosyal medyada paylaşılmaz.

🔸Kuyu ücreti, kuyu yapılınca havale edilir.

🔸Listedeki fiyatlar günümüze kadar tecrübe edindiğimiz fiyatlardır. 

🔸Kuyu açtırmaya niyet ettiğinizde bizimle irtibata geçip aktüel bilgi almanızı tavsiye ederiz. 

🤔Ayrıntılı bilgi için Tel / Wattapp : 0049 17610342031

Aktive Jugend adına
Ali Bağcı

Dünya üzerinde yaşayan insanların yüzde 50 si günlük 2 dolarla yaşam mücadelesi vermektedir  

(Population Reference Bureau tarafından 2005 yılında yayınlanan rapor) (PRB), Washington D.C.

Aktif Üyelik

 

"Aktive Jugend e.V." yardım çalışmasına aktif olarak dahil olmak ve bu işe birlikte devam etmek demektir! Dernek çalışmalarına katılmak isteyen herkes şart aranmaksızın sevinçle karşılanacaktır. Sonuçta, gönüllülerimizin yardımı olmadan çalışmalarımızı devam ettirmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam koşullarını iyileştirme çabalarımızda bize katılan ve bu yurtiçinde ve yurtdışında gençlerin eğitilmesine ilgi duyuyorsanız, bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Nerede olursanız olun, internet üzerinden yapılabilecek hizmetlerde yardımcı olabilirsiniz terceme faaliyeti gibi. Sizden haber bekliyoruz!

 

Proje Sponsorluğu

 

Bir sponsor üye olarak, projelerimizi uygulayabilmemizi garanti eden maddi destek sağlayabilirsiz. Bağışlar ve yıllık Spaju Festivalinden gelen gelirler tek gelir kaynağıdır. Sağladığınız herhangi bir maddi yardımdan memnuniyet duyarız!

 

Sponsorluk

 

Bir işletme sahibi olarak, başlatılan projelere sponsorluk yapma fırsatına sahipsiniz. Örneğin, kendi kurumsal tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.  Bir eczane veya ilaç firmasını yönetiyorsanız, ilaç bağışları ile sağlık hususundaki projelerimizi destekleyebilirsiniz.  Teknik işlerde örneğin, kuyuların inşası için ekipman temin edebilirsiniz.  

 

Alışveriş İle Yardım

 

Aktive Jugend e.V. tarafından satışa sunulan ürünlerden satın alarak katkıda bulunabilirsin.  

 

 

WAKIF

 

WAKIF Küreselleşen dünyamızda yetimlere yönelik başlatılan projemizin ismidir. (Yetim Koruma Projesi)  Yetim projesine destek olabilirsiniz.

Kenya, Somali, Etiyopya, Suriye, Doğu Türkistan, Kırgızistan ve Bangladeş'teki yetimlere uzun yıllar çeşitli projelerle destek veriyoruz.

Yeni WAKIF projeleri, yetimlere ve yetimlere bakan ailelere yönelik evleri destekliyor. Ayrıca, proje, yetimlerin eğitimi için kaynak sağlamaktadır.

 

GÜN başına tek bir EURO ya da ayda 30 € 'luk bir ücret karşılığında Kenya, Etiyopya, Somali ya da Bangladeş'teki bir çocuğun okula gitmesini ve günde 3 öğün yemek almasını sağlayabilirsiniz.

Kismayo Eğitim Merkezi

01.08.2016 - 01.06.2018

Somali

Proje: 1 Orta okul

Toplam masraf: 35.500 €

 Kismayo Sağlık Merkezi

20.09.2016 - 31.06.2018

Somali

Proje : Sağlık merkezi

Toplam miktarı: 45.500 €

 

Afrika Su Projesi

01.01.2016 - 31.12.2018

Kenya, Somali

Proje 10 Su kuyusu

Bir su kuyusu: 5800 €

Äthiopien İlkokul Projesi

01.08.2016 - 01.12.2018

Etyopya / Shilabo

Proje: 1 İlk Okul 

Toplam masraf: 45000 €

Bangladeş Su kuyusu

01.10.2014 - 01.12.2018

Bangladeş

Planlanan  Proje: 100 Su kuyusu

Bir su kuyusu: 1000 €

Üyelik

01.05.2006 - 01.012.2018

Plan: üyelik

Beklenti: 120 Üye

Miktar: azami aylık 2 € 

Aktive Jugend e.V., 2006 yılında Somali'ye sağlık hizmetleri, su temini ve eğitim konularında yardıma başladı. Bugün Kenya, Etiyopya ve Bangladeş'le devam etmekteyiz. İlk yardım hususunda birçok ülkede muhtaçlara gıda paketleri dağıtıldı. 

Bu broşür, Aktive Jugend e.V.'nin dünyadaki çalışmalarına genel bir bakış sunacaktır. Size kolaylık sağlaması açısından konuya göre ayrılmıştır.
 
Kuruluşumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bizimle iletişime geçme seçeneğine sahipsiniz.

VIDEO

Yayın Basın

Aktive Jugend e.V.

Rohrlachstr. 117
67063 Ludwigshafen, Almanya

​Telefon: 49 (0) 621 650 572 30
info@aktivejugend.de

www.aktivejugend.de

 

Bağış Kontosu:

Bank: Sparkasse Vorderpfalz

IBAN: DE25545500100191334093

BIC: LUHSDE6AXXX (Lu am Rhein)