top of page

Aktive Jugend

(Aktif Gençler)

Hakkımızda

Aktive Jugend (Aktif Gençler), tabi afatlar ve sosyal dengesizliklerden kaynaklanan mağduriyete seyirci kalmak istemeyen, bütün farklılıkları bir kenara bırakarak bir araya gelen, muhtaçları muhtaç bırakmamak için kalpleri titreyen gönüllüler hareketidir. Yönetim ve üyelerimizin farklı ülke insanı olması bizim başlıca özelliklerimizdendir. 

 

KURULUŞ TARİHÇEMİZ

 

Aktive Jugend seneler boyunca düzenli olarak eğitim amaçlı kültür gezileri için buluşan arkadaş toplumundan meydana gelmiştir. Farklı ülke gezilerinde dikkatimizi çeken kültür ve sosyal kalkınmadaki dengesizlikler bize sadece gezinin yeterli olmayacağını anımsattı!. Birşeylerin yapılması gerektiği hakkında ittifak edildi. Bunun üzerine konsept çalışmasına başlandı. Konsept gereği kurulan gençlik derneği kısa zamanda gençlerin büyüklerine kapı açmasıyla,  muhtaçlara yardım elini uzatan bir dernek haline geldi.  

Konfücyüsün „Küçük bir mum yakmak, karanlığı lanetlemekten daha iyidir“ sözü ile yola çıkan bu hareket yeryüzünde muhtaç kalmayana kadar aktifliğini devam ettirmeye kararlıdır. Derneğimiz 2006 senesinde resmi statüye geçerek hizmete başlamıştır.

HEDEFLERİMİZ

 

Ortak projeler ile gençlerimizin sorumluluk bilinciyle eğitilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bunlar içerisinde eğitim, tolerans, ve duygudaşlık gibi konular ön planda bulunmaktadır. Hedeflerimizi sırf yurt içi projeler ile değil, bilhassa yurt dışında kalkınma yardımlarıyla gerçekleşmelerini arzuluyoruz. Amacımız geçici ve sınırlı yardımlar sağlamaktan çok, toplumun kalkınmasını sağlayan sistemler kurabilmektir.

 

Faaliyetler

 • Seçilmiş bölgelerde kalkınma projeleri

 • Acil Yardım (Tabi afat veya savaşta  madur olanlara)

 • Kermesler (Gelirinin tamamı  muhtaçlar içindir)

 • Bilgilendirme Standları

 • Geziler

 • Eğitim faaliyetleri

1,805 milyon insan açlık sınırının altında hayatta kalma mücadelesi vermektedir 

Bu sayfa, Türkiyede yaşayıp bizim vasıtamız ile ihtiyaç sahibine ulaşmak isteyenlere, Aktive Jugend hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Geniş bilgi için Türkiye şubemiz Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı ile iletişime geçebilirsiniz.

1. Eğitim

Eğitim doğal bir insan hakkıdır. Bu sebep ile Aktive Jugend yurt içi öğrenci eğitimini ek dersler ile desteklemektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerine, mezunlara ve meslek eğitiminde bulunanlara irtibatta bulunup, kendilerinin öğrencilere birer danışman, eğitmen ve sosyal faaliyetlere teşvik olmalarını amaçlıyoruz. Gelişmemiş 3. dünya ülkelerinde yaşayan milyonlarca çocuk, fakirlik ve eksik alt yapıdan dolayı okula gidememektedirler.  Bu nedenle Aktive Jugend olarak bu ülkelerde okullar inşaa edip, fakir çocuklarında  okula gitmeleri sağlanacaktır.  Ayrıca imkanı olmadığı için çocuğunu okula gönderemeyen ailelere maddi destek sağlanacaktır. Bütün bunlar en fakir ülkelerde bütçemiz dahilinde organize edilecektir. Eğitim düzeyi yeterli ulmayan ülkelerdeki zeki talebelerin gelişmiş ülkelerde eğitimlerini tamamlamaları için burs imkanı oluşturulacaktır. 

 

2. Beslenme ve Sağlık

Özellikle afrikada, beslenme ve sağlık birbirinden ayrılmayan iki ana konulardır. Unicefin 2014 statistiğine göre dünyada 6,3 milyon çocuk beş yaşına ulaşamadan hayatını kaybediyor. Aktive jugend  olarak gelişmemiş ülkelerde yerel tıp alt yapısına alet, ilaç  yardımı yapılacak ve muhtaçlara gıda paketleri ile destek verilecektir.

 

3. Su

Temiz suya ulaşmak, dünyanın her yerinde tabii durum değildir. Bilhassa afrika ve asyanın kırsal bölgelerinde yüz milyonlarca insan sularını ırmaklardan, göllerden veya temiz olmayan su kuyularından  temin etmek zorundalar. Caritas internasyonal günde 10.000 insanın kirlenmiş sudan hastalanarak öldüğünü söylemekte. Aktive jugend olarak su projeleri ile insanlığa hizmet verilecektir. Projenin muhtevası bulunan bölgeye göre organize edilecektir.   

“Dünyada mutlu olmak, aldığından fazla vermekle olur.

(Leo Nikolajewitsch Count Tolstoy)

Aktive Jugend ve Su Projeleri

Kısa Kısa

🔸Su, canlıların yaşamlarını sürdürmesi için oksijenden sonra en önemli maddedir. 

🔸Temiz suya ulaşmak, dünyanın her yerinde tabii durum değildir. Bilhassa afrika ve asyanın kırsal bölgelerinde yüz milyonlarca insan sularını ırmaklardan, göllerden veya temiz olmayan su kuyularından temin etmek zorundalar. 

🔸Yapılan araştırmalar günde 10.000 insanın kirlenmiş sudan hastalanarak öldüğünü gündeme getirmiştir. 

🔸Su kuyuları, insanlar için bir hayat, yaptıranlar için Sadakayı cariyedir. 

🔸Su kuyuları fabrikada seri üretilen mal olmadığı gerçeği bilinmelidir.

🔸Erişim, derinlik, emek ve teknik malzeme farklılığı, fiyatlara yansımaktadır.

🔸Su kuyuları için garanti vermemekle birlikte suyun devamlı çıkma ihtimali olan yerlerde kuyu kazılmasına itina göstermekteyiz. 

🔸Su kuyuları derneğimizde gönüllü çalışan kardeşlerimizin bulunduğu bölgelerde yapıldığı için, herhangi bir arızada tamiri derneğimiz tarafından yapılacaktır (Şu ana kadar yapılan kuyulardan arıza haberi almadık).

-----------------

♦️Somali

Kuraklıkların neticesinde şehir etrafına yerleşip, hayatta tutunmaya çalışan birçok insan toplulukları var, genelde bu yerlerde su kuyuları açmayı tercih etmekteyiz. Kuyular geleneksel insan gücü ile kazılıp, beton silindirlerle toprak kayması önlenmekte, 8-16 m arasında suya erişilmektedir. Su çıkarmak kova ile veya Solar pompalı donanımla çıkarılmaktadır.

🔹🔹Kuyu Fiyatı; Derinlik: 8 - 16m Kova ile su çıkarılmakta: 1700 - 2000€

🔹🔹Kuyu Fiyatı; Derinlik 8-16m Su deposu, Solar sistem ve çeşme: 5750€

Not: Fiyatlar sabit değildir değişebilir, imkanlarımızın olup olmadığı konusunda iletime geçmenizi tavsiye ederiz.

-----------------

♦️Bangladeş  


Bangladeş genelinde suların fabrika atıklarından kaynaklanan zehir ihtiva etmesi, içme su sorununu gündeme getirmiştir. Kaliteli suların derinden çıkması gerçeği karşısında sadece derin su kuyuları açmaktayız. Zeminde taş ve kayanın bulunmaması, 300 metreye kadar geleneksel sondaj sistemi ile kısa zamanda gerçekleşmektedir.

🔹🔹Kuyu Fiyatı; a) 250m - 300m derinlikte El pompalama sistemi, fiyatı: 1300€

🔹🔹Kuyu Fiyatı; c) 250-300m Cami ve Medrese için, Elektrikli pompa, depo ve Çeşme: 3000€

--------------------

♦️Afganistan


Dar gelirli ailelerin çoğunlukta olduğu yerleşim bölgelerinde açtırmayı planlamaktayız. Tecrübelerimiz, Zeminin sert olması su kuyularının açılmasını zorlaştırmaktadır. Firmalar genelde kaç metreden su çıkarırsa ona göre fiyat belirlemektedir.

🔹🔹Kuyu Fiyatı; 30m ile 100m derinlikte El-Pompalı veya Etrikli (Bulunduğu çevreye göre dğişmekte. Eletrikler herzaman olmadığı için genelde kırsal yerlerde Elpompalı kuyular tercih edilmekte - 1600.-€

--------------------

🔸Liste haricinde, ihtiyaç olan yerler sosyal medyada ilan edilecektir.

🔸Kuyular yapılırken ve yapıldıktan sonra fotoğraf ve video çekimi kuyu sahibi ile paylaşılır.

🔸İsim levhası fiyata dahildir. 

🔸Yaptıranların isimleri prensip gereği sosyal medyada paylaşılmaz.

🔸Kuyu ücreti, kuyu yapılınca havale edilir.

🔸Listedeki fiyatlar günümüze kadar tecrübe edindiğimiz fiyatlardır. 

🔸Kuyu açtırmaya niyet ettiğinizde bizimle irtibata geçip aktüel bilgi almanızı tavsiye ederiz. 

🤔Ayrıntılı bilgi için Tel / Wattapp : 0049 17610342031

Aktive Jugend adına
Ali Bağcı

Dünya üzerinde yaşayan insanların yüzde 50 si günlük 2 dolarla yaşam mücadelesi vermektedir  

(Population Reference Bureau tarafından 2005 yılında yayınlanan rapor) (PRB), Washington D.C.

Aktif Üyelik

 

"Aktive Jugend e.V." yardım çalışmasına aktif olarak dahil olmak ve bu işe birlikte devam etmek demektir! Dernek çalışmalarına katılmak isteyen herkes şart aranmaksızın sevinçle karşılanacaktır. Sonuçta, gönüllülerimizin yardımı olmadan çalışmalarımızı devam ettirmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam koşullarını iyileştirme çabalarımızda bize katılan ve bu yurtiçinde ve yurtdışında gençlerin eğitilmesine ilgi duyuyorsanız, bizimle iletişime geçmenizi öneririz. Nerede olursanız olun, internet üzerinden yapılabilecek hizmetlerde yardımcı olabilirsiniz terceme faaliyeti gibi. Sizden haber bekliyoruz!

 

Proje Sponsorluğu

 

Bir sponsor üye olarak, projelerimizi uygulayabilmemizi garanti eden maddi destek sağlayabilirsiz. Bağışlar ve yıllık Spaju Festivalinden gelen gelirler tek gelir kaynağıdır. Sağladığınız herhangi bir maddi yardımdan memnuniyet duyarız!

 

Sponsorluk

 

Bir işletme sahibi olarak, başlatılan projelere sponsorluk yapma fırsatına sahipsiniz. Örneğin, kendi kurumsal tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.  Bir eczane veya ilaç firmasını yönetiyorsanız, ilaç bağışları ile sağlık hususundaki projelerimizi destekleyebilirsiniz.  Teknik işlerde örneğin, kuyuların inşası için ekipman temin edebilirsiniz.  

 

Alışveriş İle Yardım

 

Aktive Jugend e.V. tarafından satışa sunulan ürünlerden satın alarak katkıda bulunabilirsin.  

 

 

Yetim destek

Bangladeş, Burkina Faso ve Afganistanda yetim çocuklu ailelere destek verilmektedir, ayrıca yetim çocuğun eğitim gıda ve sağlık sorunları ile ilgilenilmektedi. Yetim destek proğramı aylık en az 25 Euro. Avrupadan katılabilmeniz için formu doldurmanız yeterli Türkiye için iletişime geçmeniz gerekir. https://www.aktivejugend.de/waisenpatenschaft

 

Waisenpatenschaft.jpeg

Aktive Jugend e.V., 2006 yılında Somali'ye sağlık hizmetleri, su temini ve eğitim konularında yardıma başladı. Bugün ise ( 2024) 25 farklı ülkede projeler gerçekleştirilmekte. 

Kuruluşumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bizimle iletişime geçme seçeneğine sahipsiniz.
DSCN1863
1496662_990234371002926_6086670896967725572_n
100_0025
3.2 - Kopie
15
56
49
51
48 (2)
12
10 (2)
3 (3)
3
P9265573
IMG_0532
P1030226
DSCN2076
10259013_10203933216120561_6432471680126758561_o
1658602_10203916279017144_7330277832659307315_o
4 (2)
IMG_3922
10482012_10204158848841238_3141752047515128380_o - Kopie
P9285862
P9286039
SIMG1737
DSCN2151
DSCN5702
10658949_990234231002940_1683064042977967996_o
DSC_0507 (2)
DSCN5752
DSCN1883
47
IMG_20120126_154948
CIMG4778
DSCN0299
10671327_749508075126622_7746897691551626514_n
unnamed
SIMG1749
S5001055
20
S5001097
S5000258
20-01
16-02
17015866_1904781016214919_1346965514530186617_o
14115642_1515774595115565_2372628573177999170_o
Spajudorf Kenia 2012
14468405_1574732552553102_5582210069477876514_o
13308665_1398663013493391_7077023423631689165_o
10712388_991396097553420_8059266618618768317_o
1536690_1143466002346428_5773792735700837791_n
1167385_833009233392108_1681102851_o
12509017_1275290735830620_5837643378735472393_n
12238214_1227412460618448_6848790283726142912_o
12087953_1213854681974226_2630363774420575071_o
11884573_1182530925106602_1613204041379464449_o
11893908_1182528155106879_5522436144458932593_o
10010383_833013290058369_851031354_o
1898752_833008340058864_483216824_o
1798896_833009676725397_498461197_o
10
LeMiPa-Verteilung Bangladesh
1014056_1420726031509889_573599219_n
CIM4 (74)
11934521_1182530855106609_3273096648857632529_o
Waisenheim Spajudorf - Kenia
Flüchtlingslager Dadaab 2008
Dankeschön aus Syrien
Kinderbibiliothek Bangladesh
Infostand Heidelberg
Infostand Heidelberg
Bagger in Kenia
Spajufest Mannheim
Wasserpumpe Äthiopien
Auf dem Weg nach Somalia 2006
Äthiopien 2015
CIMG4312
14047153_1514135201946171_9109004917566926657_o
Mersin-Bürgermeister begrüßt AJ-Team
Wasserpumpe Bangladesh
Flüchtlingslager Dadaab 2008
Dadaab 2008
Krankenwagen im Einsatz - Somalia
Wasserverteilung Spajudorf 2011
Spajudorf 2011

VIDEO

Yayın Basın

08. 2008.02.27_Die_Rheinfalz
DSCI0504
01. DieRhainpfalz 24.05.2006
14.0 2008.05.31 Türkiye
12.0 post 25.03.08
10. misak aralik 2007
13.0 2008.05.27 Post
11. 2008.02.28 Türkiye
05. 2006_Kermes_Zaman
20140827_175046
07. post gazetesi 2[1].kermes2
09.0 post_mayis_2007
08. zaman gazetesi somalia event
04.12.2009_Turkiye_Gazetesi
09.2 post
04.__türkiyegazetesi_5.06.2006
DSCI0153
01. afrikamisak
00. 2005.11.08 Türkiye
10.0 (13.05.08) m.morgen
05. RP mai 2007
06. rp 7.2.08
03. Nachbar
04. rlf. gazetesi somali haberi 10.12.2006
11. 13.05.08 rp
07. 2008.02.08 RP

Alle Videos

Alle Videos